ร่วมงานกันเรา


ตำแหน่ง แมสเซนเจอร์ รับ – ส่งเอกสาร
จำนวนที่รับ 10 ตำแหน่ง
รายละเอียด       รับสมัคร แมสเซ็นเจอร์ ประจำ แมสเซ็นเจอร์ ของ bangkok speed service เข้าระบบประกันสังคม 100% bangkok speed service รับสมัครแมสเซ็นเจอร์ หลายอัตรา สำหรับผู้หางานแมสเซ็นเจอร์ ทั่วประเทศไทย
คุณสมบัติ ของผู้สมัคร หางานแมสเซ็นเจอร์
 1. ชายหรือหญิง อายุ 20 – 40 ปี
 2. มีจักรยานยนต์ ที่สามารถบรรทุกสินค้าขนาด 45x45x45 เซ็นติเมตร ได้
 3. มีใบอนุญาตขับขี่ จักรยานยนต์
 4. มีบุคคลค้ำประกัน
 5. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
 6. เป็นคนดีพร้อมอยู่ในกฎระเบียบของ bangkok speed service

–  พูดจาและมีกริยาสุภาพ เรียบร้อย มีมารยาท เหมาะแก่งานบริการ
–  ตุ้มหูสุภาพ : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ ไม่เกิน 0.5 เซ็นติเมตร
–  ทรงผมสุภาพ : ทำสีได้ เฉพาะ สีน้ำตาล และ น้ำตาลทอง เท่านั้น
–  สวมใส่เสื้อคลุมและเป้ เครื่องแบบบริษัท ตลอดการทำงาน
–  รองเท้าสุภาพ : ไม่เปิดส้นเท้าและนิ้วเท้า ตลอดเวลาที่สวมเครื่องแบบบริษัท
–  กางเกงสุขภาพ : กางเกงผ้าสีดำ, น้ำตาล, กรมท่า, ครีม หากเป็นยีนต์ต้องเป็นสีดำสนิท เท่านั้น
*** บริษัทฯ มีการสุ่มตรวจ ยาเสพติด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นประจำ
*** ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แมสเซ็นเจอร์ มาก่อน บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่อบรม
 

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี
จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด พื้นที่ประจำการทำงาน : 497/166 ถนนนิมิตรใหม่ แขวงทรายดินกอง เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ
 2. จัดทำ ประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow) ประจำเดือน
 3. จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร
 4. ทำการเบิกจ่าย เงินค่าใช้จ่าย แก่แผนกต่างๆ และ เป็นผู้ถือ เงินสดย่อย
 5. ประสานงาน กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทางบัญชี เช่น กรมสรรพากร
 6. ควบคุมและตรวจสอบ การวางบิลและรับเช็ค ของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบ ที่วางไว้
เวลาการทำงาน วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30น. – 17.30น.
คุณสมบัติ
 1. อายุ 28 – 40 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางบัญชี
 3. ขึ้นทะเบียน เป็น “ผู้ทำบัญชี” ตาม พรบ. การบัญชี
 4. มีประสบการณ์ ในงานบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 5. มีประสบการณ์และสามารถ ปิดงบการเงินบริษัท ได้
 6. มีประสบการณ์และสามารถ ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 7. สามารถประสานงาน ตอบคำถามกับสรรพากรได้
 8. มีภาวะผู้นำ , มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทได้
ตำแหน่ง programmer
จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด พื้นที่ประจำการทำงาน : ถนนนิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
หน้าที่ความรับผิดชอบ ออกแบบและพัฒนา Web Application
เวลาการทำงาน วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30น. – 17.30น.
คุณสมบัติ
 1. อายุ 20 – 30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ ภาษา PHP, Javascript, CSS, HTML5 และ ฐานข้อมูล MySQL
 4. มีความสามารถเขียน User Interface (ส่วนประสานงานผู้ใช้งาน)
 5. มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
ตำแหน่ง ธุรการทั่วไป
จำนวนที่รับ 5 ตำแหน่ง
รายละเอียด รับสมัคร พนักงาน ธุรการ แบบ Full-Time ประจำที่ สำนักงาน ถนนนิมิตรใหม่ แขวงทรายดินกอง เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
รายละเอียดงาน ของ งานธุรการ ที่รับสมัคร พื้นที่ประจำการทำงาน : สำนักงานใหม่ ถนนนิมิตรใหญ่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ติดต่อประสานงานภายใน
 2. โทรศัพท์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 3. คีย์ข้อมูล ลงคอมพิวเตอร์
 4. จัดเรียง จัดเก็บ เอกสาร และ สินค้า บริษัท
เวลาการทำงาน จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30น. – 17.30น.
สวัสดิการ ของ ตำแหน่ง ธุรการ
 1. ประกันสังคม
 2. ประกันชีวิต
 3. ประกันอุบัติเหตุ
 4. เงินเบิกกลางเดือน
 5. เงินเบิกฉุกเฉิน
คุณสมบัติ ของผู้สมัคร ตำแหน่ง งานธุรการ
 1. ชายหรือหญิง อายุ 20 – 35 ปี
 2. เป็น คนดี ซื่อสัตย์
 3. มีปิยะวาจา พูดจาสุภาพ เรียบร้อย มีมารยาท
 4. มีบุคคลค้ำประกัน
 5. มีความรู้พื้นฐานการใช้งาน คอมพิวเตอร์
 6. พร้อมรับการข้อมูลความรู้ ใหม่ๆ
 7. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป